Przeglądy sprzętu wysokościowego

Częstotliwość przeglądów SOI

Wiele razy spotkałem się z pytaniem od klientów „Jak często powinienem kontrolować swój sprzęt wysokościowy?”. Odpowiedzi na pytanie o częstotliwość przeglądów SOI jednoznacznie udzielają obowiązujące przepisy.

Zgodnie z tymi przepisami sprzęt SOI powinien być kontrolowany raz na 12 miesięcy lub częściej, chyba że zaistnieją sytuacje opisane poniżej.

Wyjątkiem są sprzęty po udarze lub zdarzeniu mającym wpływ na sprawność sprzętu. W momencie wystąpienia niebezpiecznego dla sprzętu zdarzenia, powinniśmy od razu oddać sprzęt do ponownego przeglądu i dopuszczenia do użytkowania. Nie należy i nie warto lekceważyć tego typu inspekcji, gdyż taki sprzęt może być niebezpieczny dla zdrowia i życia. Jeżeli pojawiają się wątpliwości co do stanu sprzętu, również warto zwiększyć częstotliwość przeglądów SOI.

Kontroler wykonujący przegląd sprzętu alpinistycznego w karcie przeglądu SOI wpisuje datę kolejnego przeglądu. Zwykle podawana jest data uwzględniająca 12 miesięcy. Może się jednak zdarzyć, że ze względu na stan sprzętu przegląd będzie zalecany wcześniej. Wówczas po upływie wyznaczonego terminu sprzęt powinien być oddany do ponownej inspekcji.

Poza okresowymi przeglądami sprzętu ochrony indywidualnej, zalecane są kontrole przed użyciem przez użytkownika sprzętu. To właśnie w ich bezpośrednim interesie jest utrzymanie dobrego stanu SOI, który zapewnia im bezpieczeństwo w pracy. Dlatego przed każdym użyciem należy sprawdzić swój sprzęt. Jeżeli chcesz się nauczyć na co zwracać uwagę przy indywidualnych kontrolach sprzętu, skontaktuj się ze mną. Prowadzę indywidualne i grupowe szkolenia z tego
zakresu.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *