Przegląd lin wysokościowych

Na czym polega przegląd SOI?

Każdy wykonywany przegląd SOI składa się z kilku powtarzalnych etapów.

Pierwszym, najważniejszym etapem przeglądu sprzętu jest sprawdzenie go pod kątem stopnia zużycia oraz powstałych wad. Taka inspekcja wykonywana jest bardzo skrupulatnie, a każdy element przeglądanego SOI jest dokładnie oglądany.

Drugim etapem kontroli SOI jest wypełnienie karty produktu. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, w swojej ofercie posiadam również usługę jej założenia. Szczegóły znajdziesz w mojej ofercie przeglądów sprzętu.

Kolejnym etapem są testy kontrolowanego sprzętu. Każdy element poddawany kontroli jest indywidualnie testowany pod kątem sprawności i działania.

Na koniec sporządzany jest raport z kontroli, który kwalifikuje sprzęt wysokościowy do użycia lub wycofania z użytku. Sprzęt nienadający się do dalszego użytkowania powinien zostać jednoznacznie zniszczony w sposób który nie pozwoli na dalsze jego wykorzystywanie do pracy.

Wykonywanie przeglądu SOI jest bardzo ważnym procesem, który zapewnia bezpieczeństwo pracy na wysokości. Dlatego istotnym jest, aby jego kontrola przebiegała dokładnie. Przed oddaniem sprzętu do kontroli upewnij się, że inspektor któremu zlecasz przegląd SOI jest osobą kompetentną oraz posiada odpowiednie uprawnienia.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *