Przeglądy sprzętu wysokościowego

Okresowy przegląd SOI i codzienna kontrola

Sprzęt wysokościowy, czyli taki który chroni pracownika przed upadkiem z wysokości, możemy podzielić na sprzęt ochrony zbiorowej oraz indywidualnej. Do środków ochrony indywidualnej (SOI) należą między innymi uprzęże, szelki bezpieczeństwa, karabinki czy przyrządy samohamowne.

Odpowiedni dobór, przechowywanie oraz użytkowanie SOI ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo pracownika wysokościowego. Sprzęt wysokościowy powinien być stale kontrolowany. Istotna jest zarówno kontrola codzienna, jak i okresowy przegląd SOI.

Codzienny przegląd sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Indywidualny przegląd sprzętu wysokościowego powinien być wykonywany przed każdym rozpoczęciem pracy. To w interesie użytkownika jest utrzymanie sprzętu do prac na wysokości w jak najlepszej kondycji. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszkodzenia które mogły powstać w czasie użytkowania bądź przechowywania sprzętu. Mogą być to uszkodzenia mechaniczne, termiczne czy chemiczne, takie jak rozprucia, uszkodzenia szwów, przetarcia, pęknięcia, zgniecenia i inne odkształcenia, przebarwienia i zabrudzenia (szczególnie te po kontakcie z chemikaliami), pojawienie się pleśni, korozja.

Przed użyciem należy sprawdzić czy mechanizmy przyrządów pracują płynnie i bez zacięć, a dodatkowo w trakcie użytkowania pilnować by sprzęt SOI nie ulegał nadmiernemu zabrudzeniu i nie miał kontaktu ze środkami chemicznymi które mogą go poważnie uszkodzić. Istotnym aspektem jest również tzw. kultura użytkowania, czyli wykorzystywanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta, nawet gdy wymaga to od użytkownika dodatkowych operacji linowych.

W przypadku zauważenia uszkodzeń lub nieprawidłowości należy wycofać sprzęt z użycia. W przypadku braku pewności co do sprawności sprzętu powinien on zostać przekazany do kontroli osobie kompetentnej lub producentowi.

Okresowy przegląd SOI

Osobista kontrola sprzętu nie zwalnia jednak użytkownika z dokonywania co 12 miesięcy kontroli SOI u wykwalifikowanej osoby. Na czym polega kontrola SOI możecie przeczytać tutaj.

Ponadto należy także pamiętać, że podpisywanie elementów tekstylnych jest dozwolone jedynie specjalnymi markerami, co powinno zostać zaznaczone przez użytkownika w karcie produktu. Podpisywanie zwykłymi markerami jest częstą przyczyną wycofania produktów z użycia podczas okresowej kontroli. Innymi czynnikami które często dyskwalifikują sprzęt, a są zwykle efektem niewiedzy użytkownika, to na przykład samodzielne modyfikacje sprzętu czy popularne ozdabianie kasków naklejkami.

Tags: No tags

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *